März 2019


Meerwetter 120 x 100 cm Ö/Labendliche Wogen 60 x 60 cm Ö/L
Erscheinung an der Bar 80 x 60 cm Ö/LIm Netz 80 x 60 cm Ö/L


Rücken an rotem Tuch 50 x 40 cm Ö/L

Ruhekissen 50 x 50 cm Ö/L
Schlummi 70 x 50 cm Ö/LSo What? 60 x 60 cm Ö/LFrühling am Fichtenberg 50 x 50 cm Ö/L
März am Amtsgraben 60 x 60 cm Ö/L